''Ο Γέρος'' της Δημοκρατίας, μάλλον ήταν φασίστας!!!Ο Γεώργιος Παπανδρέου, πατέρας του Ανδρέα της ''Αλλαγής'', και παππούς του Τζέφρυ, αποκαλέστηκε Γέρος της Δημοκρατίας, γιατί απλά αμφισβήτησε τον Εθνάρχη δεξιό Καραμανλή. Το μύθο του Γέρου της Δημοκρατίας τον μεγάλωσε ο γιος του Αντρέας, στην επιτυχημένη ομολογουμένης προσπάθειας του να προσελκύσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους του πατέρα του, μετά την δικτατορία!!!
Και ενώ ο Αντρέας, αναγνώρισε στα πλαίσια της Εθνικής Αντίστασης, τους αγωνιστές του ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ, (αλιεύοντας ψήφους αυτή τη φόρα από την Αριστερά) ξέχναγε επιμελώς να μας πεί ότι ο άνθρωπος, που ως πρωθυπουργός διέταξε, την σφαγή άοπλων αριστερών διαδηλωτών τον Δεκέμβριο του 1944, ήταν ο πατέρας του, ο ''Γέρος της Δημοκρατίας'', που όντας και πρωθυπουργός της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στο Κάιρο έκανε τα πάντα για να αφανιστεί πρώτο ο ΕΛΛΑΣ, και μετά οι Γερμανοί…

Και κατά την περίοδο της δεύτερης πρωθυπουργίας του 1963-1966(αν θυμάμαι καλά), εκτός απο αντικομμουνιστή, δημοκράτη δεν τον λες! Παρακάτω παραθέτω εγκύκλιο, της τότε κυβέρνησης, με την δική του υπογραφή.


''“ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

του Γ. Παπανδρέου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθ. Εμπ. Πρωτ. 1010

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1965

Προς τους Γενικούς Επιθεωρητάς Μέσης Εκπαιδεύσεως


Πανταχόθεν καταγγέλεται ότι η Κομμουνιστική Νεολαία Λαμπράκη καταβάλλει μεγάλας προσπάθειας προσεταιρισμού μαθητών των Γυμνασίων.

Βεβαίως, εφ’ όσον διεπιστώθη ποσοστόν 12% οπαδών της ΕΔΑ κατά τας τελευταίας εκλογάς, ευνόητον είναι ότι θα υπάρχουν και μαθηταί εμποτισμένοι από τας οικογενείας των με αριστεράν ιδεολογίαν.

Και αυτούς βέβαια, κατά πρώτον λόγον, θα χρησιμοποεί η Κομμουνιστική προπαγάνδα προς προσυλητισμόν των Νέων.

Εφιστώ διά τούτο και πάλιν την προσοχήν όλων των Καθηγητών των Γυμνασίων και τους καθιστώ υπεύθυνους διά πάσαν σχετικήν δραστηριότητα της Νεολαίας Λαμπράκη.

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Τούτο πρέπει να καταστή συνείδησις της Νέας Γενιάς.

Ο εθνικός φρονηματισμός, καθώς και η ηθική και πολιτική αγωγή των μαθητών είναι η πρώτη αποστολή του Διδασκάλου. Και εις αυτήν οφείλουν να επιδοθούν.
Τα δικά μας ιδανικά είναι τα ιδανικά του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Εθνική και Πολιτική) και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΓΑΠΗ και ΘΥΣΙΑ. Αυτά είναι τα ιδεώδη μας και μ’ αυτά πρέπει να εμποτισθή η Νέα Γενεά, ΕΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αληθής Δημοκρατία.

Πάσα εκτροπή πρέπει να κολάζεται αυστηρότατα. Κι αν συμβή να υπάρξουν διδάσκαλοι όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθούντες ή ανεχόμενοι την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν δεν έχουν θέσιν εις την Εκπαίδευσιν.

Όσοι πιστεύουν εις τα Ιδεώδη των τα υπερασπίζουν. Και την υπεράσπισιν των ιδανικών μας και την έμπνευσιν της Νέας Γενεάς, έχει αναθέσει η Ελληνική Δημοκρατία εις τον Εκπαιδευτικόν κόσμον.

Γνωρίζω ότι έχουν μέχρι τούδε εκδοθή υπό του Υπουργείου Παιδείας, πολλαί σχετικαί εγκύκλιοι. Αλλά επεθύμουν, λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του θέματος, να επικοινωνήσω και εγώ προσωπικώς μεθ’ υμών.

Παρακαλώ όπως εις το τέλος εκάστου μηνός υποβάλλητε (Υπουργείον Παιδείας – Γραφείον Υπουργού) εμπειστευτικώς σχετικήν έκθεσιν.

Δεχθήτε και διαβιβάσατε προς άπαντας διδάσκοντας και διδασκομένους, τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».''

Και ξεχωρίζουμε ''Τα δικά μας ιδανικά είναι τα ιδανικά του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού.'', ''Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.'', ''Πάσα εκτροπή πρέπει να κολάζεται αυστηρότατα''.

Μάλλον ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήρθε δεύτερος τελικά... (airetikosonair)Εγγραφή στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form

© 2004 - 2021 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35